Traduceri limba bulgara


Servicii de traducere din si in limba bulgara - Tel. 0724 238 684 / e-mail: office.translate@gmail.com
   

Traduceri limba bulgara - ofer servicii de traducere din limba bulgara in limba romana si viceversa

Traduceri scrise din limba bulgara in limba romana si viceversa din urmatoarele domenii:


Traduceri juridice si administrative - din si in limba bulgara:
 • documentaţie juridică – contracte (vânzare-cumpărare, leasing, prestări servicii, consultanţă, contracte de muncă), convenţii, regulamente, acte înfiinţări societăţi comerciale, ONG-uri, achiziţii publice, documente de identitate şi de stare civilă;
 • legislaţie romana si bulgara (acte normative, regulamente) şi europeană (directive, regulamente şi decizii ale CE);
 • documentaţie plasament forţă de muncă;
 • literatură de specialitate etc;
 • Brosuri turistice
 • materiale publicitare de produse turistice;
 • Internet siteuri - hoteluri, restaurante, unitati turistice;
 • materiale publicitare - agentii de turism;
 • cataloage turistice, meniuri etc.
 • rapoarte de audit şi financiare;
 • planuri de afaceri;
 • studii şi analize financiare, de marketing etc.
 • certificate;
 • situaţii financiar-contabile (bilanţuri anuale, balanţe, extrase de cont, scrisori de bonitate, registre de venituri şi cheltuieli, documente de plată), literatură de --specialitate etc;
Traduceri tehnice - din si in limba bulgara:

 • studii de fezabilitate;
 • manuale tehnice;
 • proiecte
 • devize;
 • caiete de sarcini;
 • documentaţie licitaţii;;
 • manuale de calitate pentru certificare ISO;
 • fişe tehnice;
 • cataloage de produs.
 • traducere site-uri web şi blog-uri;
 • manuale pentru utilizarea diferitelor software;
 • manuale şi instrucţiuni de folosire pentru hardware, aplicaţii etc.;
 • proiecte IT;
 • cataloage şi pliante etc.
 • Localizare limba bulgara
 • cataloage;
 • prospecte;
 • fişe de produs;
 • fişe şi rapoarte medicale;
 • instrucţiuni de utilizare echipamente medicale şi instrumentar medical;
 • literatură de specialitate;
 • fişe şi dosare de caz;
 • rapoarte, sondaje şi studii sociologice;
 • analize, literatură de specialitate;
 • publicaţii: ziare, reviste culturale, literatură;

  

  

DATE DE CONTACT

Mob:
+40724 238 684
+359(0)876 749 715

E-mail: office.translate@gmail.com

Oferim servicii de interpret din limba bulgara in limba romana si viceversa cu posibilitatea de deplasare pentru:
 • Intalniri de afaceri;
 • Expozitii/targuri internationale;
 • Seminarii;
 • Intalniri personale;
 • Semnarea unor contracte specifice;
 • Negocieri.