tomate extra timpurii seminte rosii timpurii nedeterminate hibrizi soiuri pret

Seminte tomate extratimpurii cu o perioda de vegetatie etratimpurie si timpurie: Prekos F1, Parirs F1, Angelina F1, Balkan F1, Lady Rossa F1, Polfast F1, Mirsini F1, Final F1, Alamina F1, Arawak F1, Bostina F1, Abellus F1, Lilos RZ F1 si alte rosii extra-timpurii: