Agricultura si alimentatie - achizitii publice in bulgaria - anunturi de participare


23/11/2010    S227    Statele membre - Contract de servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

BG-Avren: Servicii de împădurire

2010/S 227-347347

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Servicii

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1)DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Obshtina Avren
ul. "Todor Noev" No. 8
Contact: s. Avren
Destinatar: Petar Nikolov
9135 Avren
BULGARIA
Telefon +359 51062700
E-mail: avren_porachki@abv.bg
Fax +359 51062238 / 52608858

Adresă (adrese) Internet

Adresa sediului principal al autorităţii contractante www.avren.bg

Alte informaţii pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)DESCRIERE
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice)

77231600

Descriere
Servicii de împădurire.

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.3)INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.3)Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente 4.1.2011 - 16:00
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.1.2011 - 16:00
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Altele: Български.