Dictionar tehnic roman bulgar pentru autovehicule si masini, termeni auto in limba bulgara

Dictionar roman bulgar cu termeni si expresii pentru autovehicule si masini

             Termeni tehnici de autovehicule in limba bulgara                   Termeni tehnici de autovehicule in limba romana

Старо

Vechi

Клиент

Client

Име

Prenume

Фамилия

Nume

Права

Drepturi

Пореден номер

Număr de ordine

Модел

Model

Дата

Data

история

Istorie

Категория

Categorie

Главна категория

Categoria principală

на обекта

a obiectului

обекти

obiecte

на обектите

a obiectelor

на обекта родител

a obiectului parinte

операцията

Operațiune

населени места

localitati

Валидно от Дата

Valabil pana la data de

До дата

Pana la data de

Модели

Modele

Полето

Câmpul

e задължително

este obligatoriu

трябва да съдържа стойност

trebuie să contina o valoare

валиден адрес

adresa valida

адреси

adrese

адрес

adresa 

минимум символи

caractere minim

не може да надхвърля

nu poate depăși

да бъде точно

să fie exact

може да съдържа само букви

poate contine doar litere

букви, цифри, _ и -

litere, cifre, _ si -

числа

numere

числови стойности

valori numerice

цяло число

număr întreg

в некоректен формат

in format incorect

не съвпада с полето

nu coincide cu campul

уникална стойност

valoare unica

положителни числа

numere naturale

цяло положително число, по-голямо от 0

număr întreg pozitiv mai mare decat 0

десетично число

zecimala

по-малко от

mai putin de

число по-голямо от

numar mai mare decat

Марка

Marca

Нов

Nou

Реда

Randuri

на страница

pe pagina

Първа страница

Prima pagina

Предишна страница

Pagina Anterioara

Стр.

Pag.

на страницата която се показва

pe pagina care se afiseaza

от страници

de la pagini

Следваща

Urmatoare

Последна

Ultima

Опресняване на текущата стр #

Reincarcare pagina curenta #

Редове

Randuri

 от    до

  de la    pana la

от общо

din numarul total de

Списък на

Lista

моделите

modele

камиони

camioane

Трябва да изберете стойност от горния списък

Trebuie sa selectati o valoare din lista de mai sus

Запиши

Salvati

Добавяне

Adaugare

на нов модел

model nou

Автомобили

Autovehicule

Тип

Tip

Средна скорост

Viteza medie

Максимална

Maxima

Тара

Tara

Дължина

Lungime

Широчина

Latime

Височина

Inaltime

Обем

Volum

Брой оси

Numar de axe

Брой гуми

Numar de anvelope

Обем на резервоара

Volumul rezervorului

Размер

Dimensiuni

Забележка

Nota

Редактиране

Editare

тона

tone

литра

litri

лв/час

leva / ora

Сигурни ли си че искате да изтриете?

Sunteti sigur ca doriti sa stergeti?

Потвърждаване на изтриването

Confirmati stergerea

Марки

Marci

ремаркета

remorci

Товароносимост

Sarcina 

кг

kg

палети

paleti

бр.

buc.

Завишен

Crescut

изтрит

sters

беше изтрит

a fost sters

Внимание

Atentie

Внимание

Atentie

Данните за моделът

Datele despre model

ремарке бяха променени успешно

remorca au fost modificate cu succes

Беше добавен нов

A fost adaugat un nou

Марки

Marci

Редовете бяха добавени

Randurile au fost adaugate

Лимит

Limita

Позиция

Pozitie

ума бяха променени

minti au fost modificate

Добави

Adauga

редове

randuri

Проба

Esantion

Щети

Prejudiciu

Шаблон

Sablon

е зареден

este incarcat

номер

numar

Райониране

Zonare

райони

zone

Статуси

Status

Шаблонът е записан

Sablonul este salvat

Широчина метри

Latime metri

Четец

Cititor

чипове

cipuri

ч

h

Час

Ora

часове

Ore

Часовете трябва да са между и , а минутите между и

Orele trebuie sa fie intre si, iar minutele intre si

Часови пояс

Fus orar

цъкъл

Ciclu

Цена без ДДС

Pret fara TVA

премия

prima 

Заданието

Sarcina

Цена на планирано ТО за Задачата

Pretul Intretinerii Tehnice planificate pentru Sarcina

Ресурса

Resurse

непланирано

neplanificat

цена общо

pret total

количество

cantitate

закупуване

achizitionare

Цвят

Culoare

Цена

Pret

щетата

prejudiciu

февруари

februarie

Финансови данни

Date financiare

Формати за експорт

Formate de export

Цветове

Culori 

Фактура

Factura

Фактури

Facturi

фамилия

Nume de familie

търси

cauta

улица

strada

Файл

Fisier

фактическа дата

data efectiva

край

pe langa

начало

start

Фактически дати

Date efective

Труд

Munca

Типове

Tipuri

Типови

de tip

Типово

de tip

отсечки

sectiuni

складов

de depozit

Товар

Incarcatura

контейнер

container  

килограми

kilograme

Триене

Frecare

на запис

inregistrare

Контрагенти

Antreprenori

контрагент

antreprenor

Трябва да изберете име или

Trebuie sa selectati un nume sau

персонален номер

numar personal

Трябва първо да изберете

Mai intai trebuie sa alegeti

регистрационен номер

numar de inmatriculare

Трябва да сте въведете

Trebuie sa introduceti

Трябва да сте избрали

Trebuie sa selectati

трябва да е по-голяма

ar trebui sa fie mai mare

Начални

Initiali

километри

kilometri

Крайни

Finali

трябва да са по-големи

trebui sa fie mai mare

контргент

antreprenor

кронтаб

crontab

маршрут

traseu

Тип операция

Tip de operatiune

Отместване

Deplasare

план

plan

документа

document

документи

documente

Технически данни

Date tehnice

телефон

telefon

текущ

curent

цикли

cicluri

киломераж

kilometraj

текуща

curenta

тегло на товара на контейнера на автомобила

greutatea incarcaturii containerului autovehiculului

в контейнера върху ремаркето

in container pe remorca

Създай

Creaza

заявка

cerere

справка

referinta

Изчисти

Sterge

Изчислени

Calculate

моточасове

Orele de lucru

Изтрито

Sters

Изтрий

Sterge

Изтрити

Sterse

Регистър

Registru

ред

rand

филтрите

filtrele

Икономия

economie

Икономия ДДС за Задачата

Economisire TVA pentru Sarcina 

за Ресурса

pentru resursa

Преразход

Depasirea plafonului de cheltuieli

в литри

in litri

с ДДС

cu TVA

Изтриване

Stergere

на избран

selectare

категория

categorie

книжка

carnet

Изтриването на задачата, ще изтрие всяко бъдещо планирано ТО за които е предназначена тази задача.

Stergerea sarcinii va sterge orice Intretinere Tehnica planificata in viitor, pentru care este destinata aceasta sarcina.

Има не приключен пътен лист за този автомобил

Pentru acest autovehicul exista o foaie de parcurs nefinalizata 

Име на

Nume

плана

plan

променливата

variabila

таблицата

tebelul

фирмата

firma

шаблона

sablon

Името е използвано

Numele este utilizat

файла

fisier

гумата

anvelopa

категорията

categorie

колоната

coloana

групата

grup

Водача

Conducator auto

Каско

Casco

Категории

Categorii

Каталог

Catalog

Информация

Informatii

Индекс

Index

Календар

Calendar

Сезони

Anotimpuri

Карта за зареждане

Harta incarcare

Карти гориво

Carduri de combustibil

ниво на масло

nivelul uleiului

квартал

cartier

Група

Grup

нед,пон,вто, сря, чет, пет, съб

dum, lun, mar, mie, joi, vin, sam

януари,февруари,март,април,май,юни,юли,август,септември,октомври,ноември,декември

ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

трябва да е по-голяма от

trebuie sa fie mai mare decat

e въведено в друг ред

este introdus in alt rand

не съвпада с нито един възможен избор

nu coincide cu nici o selectie posibila

в изпълнение

in executie

датчици

senzori

идентификатор

identificator

Заявено от

Solicitat de

Заявител

Solicitant

мониторинг

monitorizare

статус

status

Създаване

Creare

Сума

Suma 

Стока

Marfa

Стойност с ДДС

Valoare cu TVA

стойност на променливата

Valoarea variabilei

на вноската на застраховката

a contributiei de asigurare

оценка

evaluare

Стойността вече е използвана

Valoarea deja este folosita

Старт статус

Lansare status

Създаване - първоначални текстове

Creare - texte initiale

Сумата по вноските е и е различна от  дължимата сума

Suma contributiilor este si este diferita de suma datorata

Стар

Vechi

Стара парола

Parola veche

Ставки

Valori taxe

Създадено

Creat

Типово задание

Sarcina de tip

Съобщение

Mesaj

Със сумата по тази вноска се надхвърля размера на дължимата сума

Cu suma din aceasta contributie se depaseste valoarea sumei datorate

заплащане по

plata prin

Среднодневен

Medie pe zi

преход

tranzitie

Суми за плащане

Sumele de platit

Изминати километри

Kilometri parcursi

заредено гориво

combustibil alimentat

предстоящо

viitoare

Списъци за:

Liste de:

цветове на статуси на операции

culori ale statusurilor de operațiuni

Сортиране

Sortare

снимка

fotografie

Собственик

Proprietar

Сменена

Schimbata

Следващ

Urmatoarea

цикъл дни

ciclu zile

Сигурни ли сте че искате да изтриете

Sunteti sigur ca doriti sa stergeti

списъка

lista

този

acest

избрания

selectat

записа

inregistrare

смените датата

modificati data

склад

depozit

Скрий Новата категория

Ascunde noua categorie

Следа

Urma

Сесията изтече. Моля влезте пак.

Sesiunea a expirat. Va rugam sa va conectati din nou.

Сервиз

Service

Сериен номер

s

Ресурс

Resursa

Роля

Rol

Ръководство

Ghid

Рефреш на таба

Actualizează

Роли на потребители

Roluri de utilizatori

потребители

utilizatori

Ремонти

Reparatii

С изтриването на избраният маршрут ще се изтрият всички маршрути след избраният

Prin stergerea rutei selectate se vor sterge toate rutele selectate dupa cea selectata

Сигурни ли сте, че искате да бъде изтрит?

Sunteti sigur ca doriti sa stergeti?

резултати

rezultate

Резервни гуми

Anvelope de rezerva

Редакция

Redactare

ремарке, което е закачено на автомобила от таблица...

remorca care este atasata la autovehiculul din tabel...

Редактиране

Editarea

Реална

Reala

Реда беше изтрит и повече няма да се използва

Randul a fost sters si nu va mai fi folosit

Редактирай

Editeaza

коментар

comentariu

Регион

Regiune

С натрупване

Prin cumulare

С тази вноска се надхвърля дължимата сума

Cu aceasta contributie se depaseste suma datorata

Реално

Real

Реален

Real

Разходни норми

Nivelul de consum

Разходи

Cheltuieli

Работно време

Program de lucru

извън времето за управление

dincolo de timpul de administrare

Размени

Schimburi

Разпределена

Distribuit

областен град

oras de regiune

Приоритет

Prioritate

Проблем при изтриването

Problema la stergere

Проблеми

Probleme

Пререждане

Rearanjare

Прелистване

Navigare

Продължителност

Durata

Променлива

Variabila

Промяна

Modificare

населено място

localitate

Данни

Date

темплейта

sablon

таксата

taxa

езика

limba

зареждането

Incarcarea

заявката

cererea

единична цена

pret unitar

валидна

valabil

Да-Не

Da-Nu

Пол

Sex

Платени

Platit

платено

Platit

Платена

Platita

планирана

planificata

Клиента

Client

Не сте избрали

Nu ati selectat

Не е допустимо в маршрутите или смените да имат еднакви начални и крайни дати или еднакви километражи. Моля, коригирайте датите и километрите в маршрутите и смените.

Nu este permis ca în schimburile sau rutele să figureze aceleași date de începere și de încheiere sau de același kilometraj. Vă rugăm să corectați datele și kilometrajul în rutele și schimburile

Не е допустимо началото на маршрут да е с дата по-малка от крайната дата и час на предишният маршрут, моля коригирайте въведените, начални и крайни дати.

Nu este permis ca începutul traseului să aibă dată mai mică decât data și ora limită ale traseului anterior, vă rogăm corectați datele introduse de începere și încheiere.

на смяната да е с дата по-малка от крайната дата и час на предишниата смяна

a schimbului să fie cu dată mai mică decât data și ora limită ale ale schimbului precedent

Не може да въвеждате по-голяма стойност за налично гориво край от

Nu puteti introduce o valoare mai mare pentru combustibilul inițial încheiere de la

Не може да изтривате фактура, в която има въведени ресурси.

Nu puteti sterge o factura in care exista resurse introduse.

Не може да приключите заданието, тъй като не сте изпълнили всички задачи. Моля, проверете дали са изпълнени заложените задачи.

Nu puteți finaliza sarcina deoarece nu ați finalizat toate sarcinile. Vă rugăm să verificați dacă sarcinile stabilite au fost îndeplinite.

Не може да приключите този пътен лист, тъй като има създаден друг пътен лист в който данните за начални/крайни дати или километри се припокриват.

Nu puteți finaliza această foaie de parcurs, deoarece există o altă foaie de parcurs creată, în care datele de începere / încheiere sau de kilometri se suprapun.

Не може да се премести в тази посока

Nu se poate muta in aceasta directie

Не може да триете приключен Пътен лист, отключете го, зада го изтриете.

Nu puteti sterge Foaie de parcurs finalizata, deblocati-o, pentru a-o sterge.

Начална

Initiala

Наличност

Disponibilitate

Остатък

Rest

Отклонение

Abatere

 от цената

  din pret

Откажи

Anulati

отвори

deschideti

Презиме

nume patronimic

Първо изберете

Mai intai, selectati

Промяната

Modificarea

е записана

este inregistrata

Промяна

Modificare

за отчитане

de raportare

 на планирано

  de planificat

Презареди

Reincarcati 

карта

card

Презареждане

Reincarcare

презареждай през

reincarcati prin

Прекъсване на времето за управление

Intreruperea timpului de gestionare

Предишен

Precedent

Предвидена цена

Pret prevazut

преведен

transferat

пощенски код

cod postal

Потребител

Utilizator

Потвърждение

Confirmare

Превозни средства

Autovehicule

Последни

Cele mai recente

Полето ако не е празно трябва да съдържа

Daca campul nu este necompletat trebuie sa contina

Полето изисква

Campul necesita

Полето може да съдържа само цифри и латински букви

Campul poate contine doar cifre si litere latine

Полето трябва да съдължа точно

Campul trebuie sa contina exacta

Показва данните за този

Prezinta datele pentru acest

Ползватели

Utilizatori

Показвания

Afisari

Потвърждаване на одобрени суми по задания

Confirmarea sumelor aprobate pentru sarcini

Права върху промяна Статуси

Drepturi asupra modificarii Statusurilor

Право на потребителя

Dreptul utilizatorului

Последна проверка на

Ultima verificare a

Последен

Ultimul

Планиране

Planificare

Планирани

Planificate

Периоди

Perioade

Офиси

Birouri

Отчет

Raport

Период

Perioadă

партида

lot

Отчислен

Dedus

цикъла

cicluri

в дни

in zile

Очаква се

Se asteapta

текущият

curent

Отложени

Amanate

Покажи

Afisati

само пропуснатите

doar cele pierdute

Показания

Indicatii

Показване на

Afisare de

Покажи всички възможни избори

Afiseaza toate optiunile posibile

изтритите

sterse

актуалните

curente

Попълване

Completare

Последно

Ultimul

Позицията на превозното средство е сменена, вече е видим в избраният обект.

Pozitia autovehiculului este modificata, deja este vizibil in obiectul selectat.

Повторете

Repetati

съществува

exista

Паролата е сменена успешно

Parola a fost modificata cu succes

Параметри бордови компютър

Parametrii calculatorului de bord

Очакваме времето да е във вид максимум до.

Asteptam timpul sa fie de tip maxim pana la.

Възможно е въвеждане и във вида.

Este posibila si introducerea si in forma.

Данни във вида се интерпретират като

Date de tipul sunt interpretate ca

Оставащи

Ramase

Основание

Motiv

Описание

Descriere

оставащ

ramas

Операции при ремонт

Operatiuni de reparatie

Позволено Отместване

Deplasare permisa

От обект

De la subiect

Одобряване на суми по задания

Aprobare de sume pentru sarcini

Одобрена

Aprobata

Общо (лв.)

Total (leva)

израходено

consumat

община

municipiu

Общата сума натхвърля тоталната. Моля корегирайте данните

Valoarea cumulata o depaseste pe cea totala. Va rugam sa corectati datele

Облагаема сума

Valoare impozabila

Обнови

Actualizati

Няма създадени задачи от планове за ТО за това превозно средство

Nu exista sarcini create din planurile pentru Intretinerea Tehnica pentru acest autovehicul

Нямате права за това действие

Nu sunteti autorizat pentru aceasta actiune

да извършите това действие

sa efectuati aceasta actiune

Няма агретат от такъв тип и с такъв

Nu exista o unitate de acest tip și cu astfel de

нотификация

notificare

полицата

polita

полица

polita

касовата бележка

chitantei

картата

hartii

на договора

contractului

Ново

Nou

Нищо не съвпада с посочения критерий за търсене

Nimic nu coincide cu criteriile specificate pentru cautare

Новите данни бяха записани

Noile date au fost inregistrate

Неразпределена

Nedistribuita

Неприключени

Nefinalizate

Неплатени

Neplatite

неодобрени

aprobat

Неактивни

Inactive

Невалидна дата. Използвай формат

Data invalida. Utilizati formatul

Невалидно зададен интарвал от време.

Interval de timp setat incorect

Недопустимо е въвеждането на бъдещи събития

Nu este inacceptabila introducerea unor evenimente viitoare

не планирана стойност

Valoarea neplanificata

Не сте избрали период.

Nu ati selectat o perioada.

Начин на плащане

Modalitate de plata

Начало на дневно работно време

Inceputul programului de lucru zilnic

Начален

Initial

Натрупана планирана цена

Pret planificat acumulat

натовареност

sarcina

Натоварване на осите

Sarcina pe osii

Напрежение

Tensiune

Наличие на следи

Prezenta de urme

Назад

Inapoi

вноски

Contributii

мощност

putere

зачислен

Incadrat

агрегати

Unitati

Моля изберете

Va rugam sa selectati

Моля въведете

Va rugam sa introduceti

старата

vechea

Моля първо изберете типа на

Va rugam, mai intai selectati tipul de

МОЛ

Administrator

Моля, проверете нивото на маслото и въведете стойността му в Таба Отчет

Va rugăm să verificați nivelul uleiului și introduceți valoarea acestuia in Tabul Raport

Модел с такова име от тази марка вече съществува

Model cu acest nume din aceasta marca exista deja

Модела съществува

Modelul exista

Мобилен телефон

Telefon mobil

Миллисекунди

Milisecunde

Месечни

lunar

Метод

Metoda

движение

deplasare

М.ед.

U.M.

Логове

Loguri

Лично

Personal

Лице за контакт

Persoana de contact

Ликвидация

Lichidare

Кубатура

Volum

крайна

finala

Крайни километри трябва да са по-големи Начални километри

Kilometrii finali trebuie sa fie mai mari kilometri initiali

краен

final

Контролер

Controler

Контролиран от

Controlat de catre

Контрагента вече съществува

Antreprenor exista deja

което е закачено

care este atasat

Кодирана стойност

Valoarea codificata

код

cod

км.

km.

Километрите или Дните са задължителни

Kilometrii sau Zilele sunt obligatorii

начален

initial

пристигане

sosire

Километража на пристигане на последният маршрут не може да е различен от километража на пристигане на последната смяна, моля коригирайте данните.

Kilometrajul de sosire pentru ultimul traseu nu poate fi diferit de kilometrajul de sosire al ultimei ture, vă rugăm să цорецтаți datele.

Качи и обработи

Incarcati si procesati

Импорт

Import

Името на модела

Numele modelului

Името или паролата не са коректни. Моля, опитайте пак

Numele sau parola nu sunt corecte. Va rugam sa incercati din nou

Име за контакт

Nume de contact

Има не приключен

Exista unul nefinalizat

Има шаблон с такова име

Exista sablon cu acelasi nume

Източник

Sursa

Изтичащ

Expira

Изпратете вашето запитване

Trimiteti solicitarea dvs.

използва

foloseste

изместване

deplasare

Издадена на

Eliberata la data de

Извършили операциите:

Operatiuni efectuate:

Извършени

Efectuate

Избор

Selectare

Избор по подразбиране

Selectati implicit

Избрали сте невалиден период.

Ati selectat o perioada invalida.

Избраният от вас език е недостъпен за вашата група. Избран е език по подразбиране. Моля, сменете го като направите нов избор от менюто горе вдясно

Limba selectată este disponibil pentru grupul dumneavoastra. Limba aleasă în mod implicit. Va rugam sa-l schimbe de a face o altă selecție din meniul din dreapta sus

Избери

Selectati

Изберете време

Selectati perioada

Изберете само един водач!

Selectati doar un singur conducator auto!

Изберете съществъващ регистрационен номер

Selectati un numar de inmatriculare existent

Изберете точка от картата

Selectati un punct de pe harta

Избери всички

Selectati toate

Идентификационен код

Cod de identificare

Идентификационен чип

Cip de identificare

Затвори

Inchideti

Зелена карта

Carta verde

Застраховка

Asigurare

Застраховател

Asigurator

Застрахователни компании

Companii de asigurare

Зареди

Incarcati

Задачи

Sarcini

Задача

Sarcina

Задание

Lucrare

Застрахователна Стойност

Valoarea de asigurare

Завършена

Finalizata

Завишен Разход

Consum crescut

етаж

etaj

Експорт

Export

Евростандарт

Standard UE

завишение

Crestere

Завършващ цикъл в следващите

Ciclu final in urmatoarele

незавършена

incompleta

Забравена парола

Parola uitata

Заведени щети

Prejudicii inaintate

Дължима сума

Suma datorata

Дължина метри

Lungime metri

ЕГН

CNP

Ежедневен пътен лист

Foaie de parcurs zilnica

Доставчик

Furnizor

Добавен

Adaugat

Дни

Zile

Днес

Astazi

Дестинации

Destinatii

Действия

Actiuni

Дейност

Activitate

Дневен лимит

Limita zilnica

лизинга

leasing

Активна до

Activa pana la

Активни

Active

алтернативно име

numele alternativ

апартамент

apartament

алтернативно име

nume alternativ

антифриз литри

litri antigel

апартамент

apartament

апартамент

apartament

Апр

Apr

Април

Aprilie

блок

bloc

места

locuri

Бракувай

Casare

Брой дни за отчитанc на среднодневен пробег

Numarul de zile pentru raportarea parcursului mediu zilnic

Бройката монтирани не отговаря за съответното превозно средство

Numarul instalate nu corespunde autovehiculului respectiv

Булстат

CUI

Важно

Important

валидна до

valabila pana la

валидна от

valabila de la

Вече има въведена фактура на този контрагент със същият номер. Моля, коригирайте данните.

Deja exista o factura introdusa cu acelasi numar pentru acest antreprenor. Va rugam, corectati datele.

Вече има създаден шаблон с такова име

Deja exista un sablon creat cu acelasi nume

Вече има фактура %s с различна от въведените данни за дата или вид плащане, моля коригирайте въведените данни.

Deja exista factura % s diferita de datele introduse pentru tipul de plata si data, va rugam sa corectati datele introduse.

Взета от друго превозно средство

Preluat de la alt autovehicul

Взето от дата

Preluat la data de

Взимане на километраж

Preluare kilometraj

Вид на курса

Tip cursa

Вид плащане

Tip plata

професии

profesii

приоритети

prioritati

Видове анекс към застраховки

Tipuri de anexe la asigurari

отдели

departamente

складове

depozite

Генериране на задание

Generarea sarcina

Обработка на заявка

Prelucrare cerere

Видове фирми получатели на услугата

Tipuri de firme - destinatar al serviciului

Вина

Vina

Височина метри

Inaltime metri

Включително пропуснати

inclusiv pierdute

Вместимост на резервоара

Capacitate rezervor

Внимание! В пътният лист има въведени данни за крайни километражи на смени, които са несъвместими с маршрутите. Моля, коригирайте крайните километри.

Atenție! Foaie de drum are intrări pentru schimburi kilometraj finale care sunt incompatibile cu rutele. Corectați km finale.

Внимание! Към всеки Маршрут, трябва да има създадена смяна, моля добавете смяна.

Atenție! Pentru fiecare rută, trebuie să aibă o schimbare, vă rugăm să adăugați schimbare.

Вниманите!!! Въведеният маршрут е с въведено разстояние %s километра, моля проверете дали сте въвели правилно крайният километраж.

ATENTIE !!! Traseu intrat este introdus distanță% s departe, asigurați-vă că ați introdus kilometrajul final corect.

Включен в автоматизираното разпределение на товарите

Incluse în dispecerizare automatizat

Вход

Acces

Видове цветове

Tipuri de culori

Време на управление

Timp pentru administrare

време по план

Timp conform planului

Групи

Grupuri

Всички

Toate

Втората дата не може да е по-раншна от първата

A doua data nu poate fi anterioara primei

Въведен бе нов модел

A fost introdus un model nou

Въведените километри не може да са по-малки от

Kilometrii introdusi nu pot fi mai putin decat

Въведеният краен километраж на маршрута не може да бъде по-малък от

Kilometrajul final introdus a rutei nu poate fi mai mic de

Въведеният краен километраж на смяната не може да бъде по-малък от

Kilometrajul final introdus a modificarii nu poate fi mai mic de

Въведете край на километраж

Introduceti finalul kilometrajului

Въведете нова парола

Introduceti o parola nouă

Въведете повторение на нова парола

Introduceti repetarea parolei noi

Въведи нов водач

Introduceti un conducator auto nou

Въвеждане данни за водач

Introducere date despre conducator auto

Въвеждане на водач

Introducerea conducator auto

Въвеждане на категория

Introducere categorie

Въвеждане на пробег

Introducere parcurs

Въвели сте грешна парола, моля опитайте отново

Ati introdus o parola gresita, va rugam incercati din nou

Въвели сте крайна дата по-малка от началната. Моля, коригирайте данните.

Ati introdus o data finala mai mica decat cea initiala. Va rugam, corectati datele.

Възникна грешка, моля свържете се с администратор.

A aparut o eroare, va rugam sa contactati administratorul.

Върнато на дата

Inapoiat la data de

ГИС идент.

ID-ul GIS.

грешен формат на датата

formatul datei este gresit

в проценти на застраховки

in procente de asigurari

Датата и часа на приключване на последният маршрут не може да е по-голяма от дата и часа на последната смяна, моля коригирайте данните.

Data și ora de finalizare a din urmă ruta nu poate fi mai mare decât data și ora de la ultima schimbare, vă rugăm să corecteze datele.

Датата не е отключена

Data nu este deblocata

Датата не може да е по-малка от предходната

Data nu poate fi mai mica decat cea anterioara

Двете нови пароли са различни

Cele doua parole noi sunt diferite

Движение без пътен лист

Deplasare fara foaie de parcurs

Движение извън работно време

Deplasare in afara orelor de lucru

Дата тръгване

Data de plecare

Датата беше променена

Data a fost modificata

отчисляване

deducere

последно обслужване

ultima revizie

на първа регистрация

primei inregistrari

производство

producere

стоката

marfa

собственика

proprietar

маршрута

traseu

на ролята

a rolului

Външен

Extern

Дaтчици

Senzori

да се използва разходна норма

a se folosi rata de consum

Да се плати до

A se plati pana la

дали е в допустимият интервал за да е планирано ТО 1-да/0-не

daca este in intervalul acceptabil pentru a fi planificata Intretinerea Tehnica 1-da/0-nu

Данните бяха записани

Datele au fost inregistrate

Данните са записани

Datele sunt inregistrate

Дата на влизане в сервиз

Data intrarii in service

дата и час на касовата бележка

data si ora chitantei

Данните бяха записани

Datele au fost inregistrate

Данните са записани

Datele sunt inregistrate

Partea 2 – Dictionar tehnic roman-bulgar pentru autovehicule si masini